Faaliyet Alanları

ENERJİ HUKUKU

Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında hukuki destek sağlanmakta, doğalgaz, termik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi, gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve lisans alma sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İNŞAAT VE İMAR HUKUKU

Kamu ihalesiyle yapılan inşaat sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü inşaat ve imar planı konularında hukuki destek ve bu konulardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik dava takip ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

KAMU İHALE HUKUKU

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki kamu ihalelerine ilişkin gerek ihale sürecinde gerekse ihale makamı tarafından alınan kararlar karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yollarına gidilmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularının yapılması, başvuru süreçlerinin takibi, gerekli itirazların yapılması, fikri ve sınaî mülkiyet ihlallerinin söz konusu olması halinde hukuki ve cezai tedbirlerin uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunulmasına yönelik hukuki destek sağlanmaktadır.

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler hakkında, şirketlere hukuki bilgilendirme ve destek sağlanması başta olmak üzere şirketlerin günlük işleyişinin düzenlenmesi, her türlü ticari ihtilafın çözümü ile ticari alacakların takibi konularında hukuki destek verilmektedir.

SPOR HUKUKU

Sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, Sporcuların kulüpleri ve ilgili federasyonlarla aralarında doğabilecek hukuki sorunların takibi, Spor federasyonlarına danışmanlık hizmeti verilmesi, Spor tahkimine başvurulması gibi konularda hukuki destek verilmektedir.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Önleyici hukukun önemi göz önüne alınarak her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Müvekkillerimizin ticari hayatlarında karşılaşabilecekleri olası hukuki uyuşmazlıkların, uyuşmazlık ortaya çıkmadan önlenmesi amacıyla gerekli hukuki tedbirlerin alınması gerektiğine inanmaktayız. Bu bakımdan Deren Hukuk Bürosu olarak ulusal ve uluslararası şirket ve kuruluşlara özellikle, enerji, inşaat, rekabet, kamu ihaleleri ve şirketler hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.