Aile Hukuku

Aile Hukuku

Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ile yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında tanzim edilecek protokol hükümlerinin düzenlenmesinde müvekkillere Medeni Kanun ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliği ilkesi, özen ve dikkat hususları göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.