İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku

Deren Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul, İnşaat hukuku ve imar hukuku başlıca faaliyet alanlarımızdan olup;

  • İnşaat ruhsatının alınması,
  • İskân izninin alınması ve bu izinlerin teminine yönelik ilgili resmi merciilere başvurularının       yapılması
  • Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinin ve İpotek Sözleşmelerinin hazırlanması ve danışmanlık hizmeti,
  • Kat İrtifakı Sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Ayni veya şahsi hak tesisleri konusunda danışmanlık hizmeti ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Tapu işlemlerinin takibi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmelerin hazırlanması,
  • Site ve apartman yönetimlerinin kurulması gibi inşaat hukukundan kaynaklanan diğer her türlü hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti vermekteyiz.