KVKK Mevzuatı

KVKK Mevzuatı

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilir ve aktarılabilir haldedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” şeklinde bir fıkra eklenerek, kişisel verilerin korunması açıkça anayasal güvence altına alınmıştır.

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar ve bu hakların korunmasının sağlandığı alan ise Telif Hukukudur. Türkiye’de telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında korunmaktadır.

Bu Kapsamda Deren Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize;

  • Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi,
  • Eser Sahibinin Mali Haklarının Devri,
  • İnternet Ortamında Telif Haklarının Korunması ,
  • Telif Hakkı İhlali Halinde Tazminat Sorumluluğu,
  • Telif Haklarının Diğer Fikri Mülkiyet Hakları ile Kesişmesi,
  • Televizyon Formatlarının Korunması
  • konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.