Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

  • Rekabet ihlallerini takibi,
  • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak,
  • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek,
  • Rekabet düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek,
  • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları,
  • Global çapta pişmanlık başvuruları desteği,
  • Birleşme, devralma ve ortak girişimler.