Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Şirketler Hukuku; Ticaret Hukukunun bünyesinde düzenlenen ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. Ticarete ilişkin kavramlar M.Ö. 2000 yıllarında ‘’Hammurabi’’ Kanunları ile düzenlenmiş olup bu kanunda faiz, komisyon düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür. 20. yüzyıldan günümüze ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerde kurumsallaşmalar artmış dolayısıyla birçok kavram türevleri doğmuştur. Bu alanda yapılan yenilikler pek çok hukuksal düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle olası hukuki risklerden korunmak maksadıyla, ticari işler yapan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki danışman aracılığıyla işlemlerini devam ettirmesinde fayda vardır.Deren Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize şirket birleşmeleri ve devralmaları aşamalarında hukuksal danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Ticaret Hukuku alanında hizmetlerimiz;

 • Yerli veya Yabancı Sermaye ile Şirket Kurulum İşlemleri,
 • Birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki müvekkillerine, hukuki durum ve risk tespiti (Due Diligence),
 • Birleşme sözleşmeleri,
 • Ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri,
 • Konsorsiyum sözleşmeleri,
 • Pay devri sözleşmeleri, pay rehni sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi ve bu süreçte gerekli hukuki destek,
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Finansal Analiz ve Raporlama,
 • Uluslararası ve Yurtiçi Konsorsiyum ve Ortak Girişim Anlaşmaları Hazırlama Hizmetleri,
  Birleşme ve Satın Almalar, Bölünme, Yeniden Yapılanma Hizmetleri,
 • Sermaye Piyasası Hukuku,
  Kıymetli Evrak Hukuku,
  Ticari Anlaşmalardan Çıkan Uyuşmazlıklar,
  Uluslararası Ticari İşlemlerin Çözümlenmesi,
  Uluslararası Ticari Konvansiyonlar Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Haksız Rekabet,
 • Hisse Senetleri ve Tahvil İşlemleri,
 • İcra ve Dava Takibi.