Telekominikasyon Hukuku

Telekominikasyon Hukuku

Günümüzde iletişim teknolojileri alanında meydana gelen hızlı değişim, bu değişime ayak uydurma gereğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu süreçte Devletler iletişim sektörlerinin “özelleştirilmesi” ve “serbestleştirilmesi” politikalarını izlemeye başlamışlardır. Bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün bir bölümünü oluşturan telekomünikasyon sektörü bütün sektörlerin alt yapısı niteliğindedir. Birçok hukuk dalıyla iç içe olan Telekomünikasyon Hukuku birçok hukuk dalı ile iç içe olması ve oldukça teknik bir alan olması sebebiyle bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda alanında uzman kimselerle çalışmak isabetli olacaktır. Deren Hukuk Bürosu olarak bu alanda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlayarak uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktayız. Bu açıdan büromuzda;