Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; Gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri, ticari ilişkiden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların düzenlendiği hukuk dalıdır. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dâhilinde koruma altına alan Ticaret Hukuku, işletme sahipleri ve ticari iş kapsamında yer alan kimseler açısından büyük önem taşımaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile; Ticari İşletme Hukuku,Şirketler hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku ve Deniz Hukuk dallarını olmak üzere geniş bir çerçeve de düzenlemelerde bulunulmuştur. Deren Hukuk Bürosu olarak;

  • Şirketlerin ve ortak girişimlerin kurulma aşaması,
  • Ticari işlem konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları içerisinde tanzim etmek, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri derç etmek.
  • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı,
  • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Distribütörlük, Franchise, Bayilik, Yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerin müzakereleri ve hazırlanması,
  • Şirketlerin iflas ve Konkordato süreçlerinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflar ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsili,
  • Şirketlerin sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi,
  • Sermaye Piyasası Kurulu ile uyum çalışmaları ve Banka Hukuku’ndan kaynaklanan ihtilafların çözüme kavuşturulması konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti çalışmalarımız bulunmaktadır.